Wat is de wachttijd?


De gewone gang van zaken is dat uw huisarts een verwijsbrief stuurt, en ik u dan na ontvangst van die verwijsbrief schriftelijk uitnodig voor de eerstvolgende vrijdag. Meestal is dat de vrijdag in de week daarop, dus gewoonlijk is de wachttijd 1-2 weken. Na dit eerste gesprek is er geen wachttijd meer.

Soms belt een huisarts of iemand nog eerder kan komen. Soms lukt dat. In dat geval zal de huisarts u wel direct een verwijsbrief moeten meegeven.

Soms ontstaat er een misverstand, u denkt dat de huisarts de verwijsbrief zal opsturen en de huisarts denkt dat u die brief komt ophalen. Dan gebeurt er dus niets. Dit komt vooral voor na een telefonisch verzoek van u aan de huisarts om verwijzing. Het werkt beter als u met uw huisarts een afspraak maakt en samen bekijkt of verwijzing een goed idee is.

 

Samenvatting Wachttijden volgens NZA-model

.                                               aanmelding (weken)            behandeling (weken)

Aandachtstekort en gedrag               2                                             2

Pervasief                                           2                                             2

Depressie                                          2                                             2

Bipolair en overig                              2                                             2

Angst                                                 2                                             2

Restgroep diagnoses                        2                                             2

Somatoforme stoornissen                 2                                             2