Vanuit welke visie krijgt de behandeling vorm en inhoud?


De behandeling is gebaseerd op de visie dat iemand in staat zou moeten zijn om eigen baas te zijn in zijn/haar leven en met dat leven ook redelijk tevreden te kunnen zijn. Vaak zijn mensen door omstandigheden en ervaringen op een dwaalspoor geraakt en zodoende hun eigen weg kwijt. Doelstelling van de behandeling is steeds om te proberen de eigen weg weer te vinden en ervoor te zorgen dat die ook weer gevolgd kan worden.