Kan ik mijzelf aanmelden?


U kunt uzelf niet aanmelden. U moet altijd verwezen worden door uw huisarts; dat is vastgelegd in de Wet Poortwachter. Verder eisen verzekeraars het volgende: de verwijsbrief moet vermelden dat u verwezen wordt naar de Specialistische GGZ. Ook moet de huisarts vermelden welke psychiatrische aandoening h/zij bij u vermoedt. Dat vermoeden mag overigens achteraf onjuist blijken te zijn, het is dan ook maar een vermoeden.

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan kan het gebeuren dat uw verzekeraar de kosten niet vergoedt.