Kan ik alleen op vrijdag terecht?


De praktijk is alleen op vrijdag open. Dat betekent dat u voldoende sterk in uw schoenen moet staan om maximaal één maal per week een behandelcontact te hebben. Voor veel aandoeningen is dat overigens ook voldoende. Tussen de vrijdagen door is het mogelijk om korte vragen te stellen via SMS. De telefoon staat aan op alle dagen van ca. 10 uur tot ca. 22 uur. Zoals: dat u verhinderd bent voor de afspraak; dat uw medicijnen op zijn; of u een week eerder kunt komen, enzovoort. Een enkele keer is iemand in paniek en vraagt om advies, dat kan ook, mits het bij een enkele keer blijft. Eventueel zal ik u verwijzen naar uw huisarts of (‘s avonds en in het weekend) de huisartsenpost, vooral als de crisis zodanig is dat die niet op afstand kan worden opgelost – maar dat komt maar zelden voor. Tijdens vakanties is er een waarnemingsregeling, gewoonlijk via de collegae van de intervisiegroep. U krijgt de regeling op papier aangereikt.