Dekt mijn verzekering de kosten?


In 2022 is een nieuw systeem ingevoerd voor de vergoeding van psychiatrische gezondheidszorg. Daarmee zijn alle voorgaande regelingen vervallen. In het nieuwe systeem worden alleen nog de consulten gedeclareerd en in rekening gebracht. Het eigen risico is € 385 gebleven. Doordat bij een consult méér komt kijken dan alleen de tijd dat u de psychiater ziet zijn de kosten per consult veel hoger dan je zou verwachten. Alle activiteiten die u niet ziet maar wel plaatsvinden zijn namelijk verwerkt in het tarief voor een consult dat zodoende voor je gevoel veel te hoog is. Het gaat dan om het aanleggen van een dossier, het oproepen van de patiënt, verslaglegging, brieven aan de huisarts, intercollegiaal overleg, laboratoriumonderzoek en dergelijke. Allemaal zaken waarvoor u géén rekening krijgt maar die wel tijd kosten. In het vorige systeem was de tijd die met deze zaken gemoeid was duidelijk zichtbaar en nu dus niet meer. Voor mijn gevoel is dit geen verbetering.

Als u verzekerd bent betaalt uw verzekeraar de rekening, na aftrek van uw eigen risico van € 385. Als psychiater heb ik met veel maar niet met alle verzekeringsmaatschappijen een contract kunnen sluiten. Voor 2022 zijn dit:

ASR (Ditzo, Amersfoortse en ASR)

Caresq (Promovendum, Besured en National Academic)

DSW (DSW, InTwente en Stad Holland)

ENO (ENO, Salland en Zorgdirect)

ONVZ (Jaaah, ONVZ, PNO zorg en VvAA)

Zilveren Kruis Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, ProLife)

VGZ (IZA, UMC, Univé, ZEKUR, VGZ, IZZ en Bewuzt)

Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, VinkVink en PMA

Zorg en Zekerheid.

Bent u verzekerd bij één van bovenstaande maatschappijen dan dekt uw Basisverzekering de kosten, voor zover die uitstijgen boven uw eigen risico. Let op: Budget verzekeringen beperken soms uw keuze !

GEEN CONTRACT heb ik met CZ en Nationale Nederlanden (OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, JustCZ en CZ direct, Delta Lloyd) en alle andere verzekeringsmaatschappijen voor zover niet hierboven genoemd.

Bent u dus verzekerd bij bijvoorbeeld CZ of Delta LLoyd (deze lijst is niet volledig!), dan dekt de verzekering slechts ongeveer 60% van de kosten, voor zover die uitstijgen boven uw eigen risico. In dat geval krijgt u de rekening zelf, moet u die zelf betalen en kunt u daarna van uw verzekeraar dus circa 60% terugkrijgen.

De maximumtarieven volgens de NZa voor consulten kunt u terugvinden op

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/  in Bijlage 1  (download).

Dit is een erg onoverzichtelijke lijst. Om een indruk te geven:

1e consult (max 50 min): € 233,18

2e en volgende consulten (15-30 min): €   83,69;

2e en volgende consulten (45-60 min): € 198,69.