Dekt mijn verzekering de kosten?


Bent u verzekerd bij DSW of bij één van de maatschappijen die onder Achmea, VGZ of Menzis vallen, dan dekt uw Basisverzekering de kosten, voor zover die uitstijgen boven uw eigen risico. Onder Achmea, VGZ en Menzis vallen vele merken. Enkele bekende zijn: Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, De Friesland, FBTO, Univé, IZZ. Voor een volledige lijst zie de UZOVI lijst op www.vektis.nl. Elk jaar verandert hier wel wat door fusies en dergelijke.

Bent u daarentegen verzekerd bij bijvoorbeeld CZ, Delta LLoyd,  OHRA of Promovendum (deze lijst is niet volledig!), dan dekt de verzekering slechts ongeveer 60% van de kosten, voor zover die uitstijgen boven uw eigen risico. In dat geval zult u zelf dus nog moeten bijbetalen. De bijbetaling komt in mijn praktijk neer op 30% van het maximumtarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij elkaar is de vergoeding dan ongeveer 90% van het maximumtarief, gelijk aan wat verzekeraars met wie wél een contract bestaat gemiddeld vergoeden. De maximumtarieven volgens de NZa voor trajecten die zijn gestart in 2019 kunt u vinden op

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_255087_22/1/

met name vanaf pagina 7. Om een indruk te geven:

  1. 0-99 minuten door psychiater bestede tijd:    ca. €   177
  2. 100-199 minuten                                                   ca  €   365
  3. 200-399 minuten                                                   ca. €   698
  4. Vanaf 250 minuten face-to-face contact           ca. € 1400 tot ca. € 5100 bij meer dan 30 uur totale tijd.

De totaal bestede tijd is altijd meer dan de face-to-face tijd vanwege administratie, overleg met de huisarts, en dergelijke.

Door fusies en dergelijke ontstaan soms, zoals gezegd, weer nieuwe verzekeringsmaatschappijen of inkoopcombinaties, zodat de situatie elk jaar kan veranderen. Een behandeling die in een bepaald jaar is begonnen blijft in ieder geval één jaar lang onder die verzekering vallen. Na afloop van dat jaar is het dus zaak om goed op te letten of de behandeling nog steeds vergoed wordt. Overigens duren de meeste behandelingen korter dan één jaar.