Als het nodig is, kan ik dan ook worden opgenomen?


Opname wegens crisis op een psychiatrische afdeling verloopt via GGZ Drenthe. In de regel bestaan er forse wachttijden, zelfs in dringende gevallen. Acute opnames lopen via de Crisisdienst van GGZ Drenthe. U wordt dan dus doorverwezen naar GGZ Drenthe, zij besluiten óf u opgenomen wordt en zo ja, waar. – Er bestaan ook gespecialiseerde klinieken. Daarvoor moet je worden aangemeld en vaak moet je dan ook zelf sollicteren naar een behandelplek.