Dekt mijn verzekering de kosten?


Bent u verzekerd bij DSW of de Friesland, of bij één van de maatschappijen die onder Achmea, VGZ, Menzis of Multizorg vallen, dan dekt uw Basisverzekering de kosten, voor zover die uitstijgen boven uw eigen risico. Onder Achmea, VGZ, Menzis en Multizorg vallen vele merken. Enkele bekende zijn: Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, Univé, IZZ, ASR, ONVZ, VvAA. Voor een volledige lijst zie de UZOVI lijst op www.vektis.nl.

Bent u daarentegen verzekerd bij CZ, Delta LLoyd of OHRA, dan dekt de verzekering slechts ongeveer 70% van de kosten, voor zover die uitstijgen boven uw eigen risico. In dat geval zult u zelf dus nog moeten bijbetalen. De bijbetaling komt in mijn praktijk neer op 20% van het maximumtarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij elkaar is de vergoeding dan ongeveer 90% van het maximumtarief, gelijk aan wat verzekeraars met wie wél een contract bestaat gemiddeld vergoeden. De maximumtarieven volgens de NZa voor trajecten die zijn gestart in 2017 kunt u vinden op

https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_REG_17600_04__Tariefbeschikking_gespecialiseerde_ggz_2017.pdf

met name vanaf pagina 7. Om een indruk te geven:

  1. 0-99 minuten door psychiater bestede tijd:    ca. €   160
  2. 100-199 minuten                                            ca  €   368
  3. 200-399 minuten                                            ca. €   675
  4. Vanaf 250 minuten face-to-face contact         ca. € 1109 tot ca. € 4626 bij meer dan 30 uur totale tijd.

De totaal bestede tijd is altijd meer dan de face-to-face tijd vanwege administratie, overleg met de huisarts, en dergelijke.

Door fusies en dergelijke ontstaan soms weer nieuwe verzekeringsmaatschappijen of inkoopcombinaties, zodat de situatie elk jaar kan veranderen. Een behandeling die in een bepaald jaar is begonnen blijft in ieder geval één jaar lang onder die verzekering vallen. Na afloop van dat jaar is het dus zaak om goed op te letten of de behandeling nog steeds vergoed wordt. Overigens duren de meeste behandelingen korter dan één jaar.